Schets van de doelgroep

Achtjarigen gaan zich steeds meer bezighouden met wie ze zijn. Ze willen zich meten met andere kinderen en kunnen slecht tegen hun verlies. Ze zijn volop bezig om zichzelf neer te zetten en te bewijzen. Deze onderlinge competitie kan geen kwaad, zolang er maar aandacht is voor iedereen en er in de klas geen pikorde ontstaat. Vanaf groep vijf begint groepsdruk mee te spelen. Kinderen worden soms keihard uit de groep gezet, soms met dreigende taal. Zo kan je kind helemaal van slag thuiskomen als hij niet is gevraagd voor een partijtje of uit een clubje is gezet. Groepsdruk is een hardnekkig, bijna niet uit te roeien middel om je positie in de klas veilig te stellen. Soms zijn kinderen aan elkaar gewaagd. Dan lossen ze ruzies op en vallen er geen slachtoffers. Zodra iemand de dupe is, spreken we over pesterijen. Pesten is altijd schadelijk voor een kind en moet direct gestopt worden. In het geval van pesterijen is klikken verplicht! Ieder kind moet zich veilig voelen op school. Hoe duidelijker het schoolbeleid hieraan vasthoudt, hoe minder pesterijen er zullen zijn.

Media

88% van de kinderen tussen de 4 en 13 jaar gebruikt elke dag één of meer digitale media, zoals een mobiele telefoon, een tablet of de tv.

‘Kinderen kunnen vaak uitstekend overweg met apparaten. Maar het goed kunnen inschatten van de risico’s en online de juiste beslissingen nemen, is een stuk moeilijker.’

  • Peter Nikk

 

‘Kinderen zijn over het algemeen niet extreem digitaal vaardig. Ze zijn handig, maar zeker bij het vinden van informatie op internet kunnen ze verstandiger zijn’

  • Dick van der Wateren

Voordelen

Regelmatige mediaopvoeding kan leiden tot een aantal belangrijke voordelen voor de ontwikkeling van kinderen:

  • Kinderen kunnen de wereld om hen heen op een veilige manier verkennen.
  • Ze kunnen hun ervaringen delen en communiceren met vrienden zonder dat ze met directe reacties hoeven om te gaan.
  • Op internet bestaan veel websites en discussiegroepen waar kinderen en jongeren hun ideeën en meningen kunnen uitwisselen.
  • Door het gebruik maken van een spelcomputer met beweegspelletjes zoals de Wii of de K-nect hebben kinderen ook de gelegenheid om te bewegen achter een beeldscherm. Ze kunnen hiermee hun sociale en lichamelijke vaardigheden ontwikkelen.
  • Kinderen kunnen via de media zelfstandig informatie vinden over allerlei onderwerpen.
  • Het gebruik van media draagt bij aan culturele vorming, creativiteit en expressiviteit.
  • Jongeren kijken naar series, luisteren muziek en delen hun smaak met anderen op internet. Ze zijn ook bezig met het maken van verhalen, foto’s, muziek en virtuele personages voor games.
  • Media stimuleren jongeren tot maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld via websites van sportclubs, muziekscholen en publiekscampagnes.