Karakter onderzoek

 

Karakter onderzoek

Voor mijn concept heb ik een karakter nodig die de doelgroep aanspreekt. Om deze reden heb ik 3 soorten karakters gemaakt;

 • Een niet menselijk karakter
 • Een technisch karkater
 • Een menselijk karakter

Hier heb ik voor gekozen omdat uit mijn interviews bleek dat een groot aantal spellen gebruik maakt van een niet menselijk wezen. Maar educatieve spellen maken juist meer gebruik van menselijke karakters.

En omdat mijn spel over het gebruik van techniek en media gaat heb ik ook een karakter hierop gebaseerd.

Onderstaande afbeelding toont de ontworpen karakters;

Doelstelling

– Welk karakter spreekt de doelgroep het meeste aan?

 

Dit is van belang omdat het karakter een groot deel van het spel aanwezig zal zijn en de speler dus kan beïnvloeden.

 

Deelvragen

– Snapt de doelgroep wat het karakter is?

Spreekt het huidige ontwerp de doelgroep aan?

 

Het is van belang dat doelgroep snapt wat de karakters zijn om tot een goed antwoord te komen. Naast dat het karakter de doelgroep moet aanspreken moet ook het type ontwerp de doelgroep aanspreken.

 

Testopzet

Locatie

De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen spelen en dus in aanraking komen met het karakter.

 

Object

Een A3 papier met de karakters.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare omgeving.

 

Apparatuur

A3 papier met karakters

IPad, pen

Uitleg

 

Logistiek

Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een formulier worden opgesteld om de resultaten eenvoudig en overzichtelijk vast te kunnen leggen.

 

Ook moet er een A3 vel zijn met de ontworpen karakters. Voor de doelgroep moet er een korte uitleg zijn voorbereid om hun uit te leggen wat we gaan doen.

 

Gedurende de test zullen notities worden gemaakt in het opgestelde format over de bevindingen.

Uitvoering

Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden vastgelegd.

Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten om te helpen hun mening te krijgen.

Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test;

 • Persoon 1, Jongen, 7 jaar
 • Persoon 2, Jongen, 8 jaar
 • Persoon 3, Jongen, 8 jaar
 • Persoon 4, Meisje, 8 jaar
 • Persoon 5, Meisje, 7 jaar
 • Persoon 6, Meisje, 9 jaar

Aan hen is de volgende uitleg gegeven;

‘Ik ben bezig met het maken van een spel voor kinderen van jouw leeftijd en zou het fijn vinden als je mij kan helpen bij het kiezen van een personage. In veel spelletjes heb je 1 of meerdere personen die belangrijk zijn in het spel en die je ook steeds ziet terugkomen.

Voor mijn spel heb ik 3 karakters getekend om jou meer te leren over het gebruik van internet en ik vroeg me af of je voor mij kan beschrijven wat ieder karakter is? En welk karakter vind je het leukste? Vind je dat het karakter er nog anders uit moet zien?’

Format

Persoon Wat is het karakter? Favoriet Vormgeving
1, 7 jaar Ollie –

Botje –

Jelle –

2, 8 jaar Ollie –

Botje –

Jelle –

3, 8 jaar Ollie –

Botje –

Jelle –

4, 8 jaar Ollie –

Botje –

Jelle –

5, 7 jaar Ollie –

Botje –

Jelle –

6, 9 jaar Ollie –

Botje –

Jelle –

Analyse

Persoon Wat is het karakter? Favoriet Vormgeving
1, 7 jaar Ollie – Een blauw monster

Botje – Een robotje

Jelle – Een meneer

Botje x
2, 8 jaar Ollie – Een alien

Botje – Een robot

Jelle – Een nerd

Ollie Ze zijn allemaal wel erg lief…
3, 8 jaar Ollie – Een monster

Botje – Een robot

Jelle – Een jongen

Botje x
4, 8 jaar Ollie – Een slim monster

Botje – Een lieve robot

Jelle – Een slimme jongen

Botje Waarom is er geen meisje?
5, 7 jaar Ollie – Een alien met een bril

Botje – Een robot

Jelle – Een jongen

Botje x
6, 9 jaar Ollie – Een slijmerig monster

Botje – Een grijze robot

Jelle – Een jongen

Botje De naam van het monster is te lief…

Notities

 • Voor jongens zou het ontwerp iets stoerder mogen.
 • De naam Ollie, voor het monster past er niet bij.
 • Jelle is niet herkenbaar genoeg als karakter, moet dit het kind zijn? Of is het iemand tegen wie ze praten?
 • Botje wordt geassocieerd met technologie, modern en computers.
 • Grote voorkeur voor botje (5/6).

Conclusie

Welk karakter spreekt de doelgroep het meeste aan?

Botje komt uit de test het beste naar voren en wordt geassocieerd met technologie, modern en computers. Dit is dan ook van deze karakters de beste keuze voor mijn concept.

 

Snapt de doelgroep wat het karakter is?

Over de karakters Ollie en Jelle is wat verwarring over wat het karakter moet zijn. Zo worden voor Ollie monster en alien genoemd, waar Jelle een jongen, meneer of nerd kan zijn. Over Botje zijn alle kinderen het eens, dit is een robot,

 

Spreekt het huidige ontwerp de doelgroep aan?

Waar de meiden het ontwerp leuk vonden en enkel de naam Ollie te lief vonden voor het monster. Was er bij de jongens 1 persoon die de karakters iets te lief vond, hij gaf de voorkeur aan enge of stoere karakters.