Iconen onderzoek

Test opzet

Doelstelling

– Welke iconen kan ik gebruiken voor het spel?

Het is van belang dat de juiste iconen worden gekozen voor het spel zodat deze herkenbaar zijn voor de doelgroep en deze de boodschap ondersteunen.

 

Deelvragen

– Welke iconen passen bij zoekgeschiedenis?

Welke iconen passen bij online profielen?

Welke iconen passen bij locatietracering?

Welke iconen passen bij het leuk vinden van online foto’s en berichten?

 

Het is van belang dat doelgroep snapt wat de iconen zijn om de boodschap over te kunnen brengen.

 

Testopzet

Locatie

De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen spelen en dus in aanraking komen met het karakter. Enkele testen zullen plaatsvinden door middel van video bellen.

 

Object

4 categorieën en 40 kaartjes met iconen.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare omgeving.

 

Apparatuur

40 kaartjes

4 categorieën

Oppervlakte

IPhone (in geval van video bellen)

Logistiek

Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een kaartjes set worden gemaakt met 40 iconen en 4 categorieën.

Uitvoering

Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden vastgelegd. Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten om te helpen hun mening te krijgen. Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test;

  • Persoon 1, Jongen, 7 jaar
  • Persoon 2, Jongen, 8 jaar
  • Persoon 3, Jongen, 8 jaar
  • Persoon 4, Meisje, 8 jaar
  • Persoon 5, Meisje, 7 jaar
  • Persoon 6, Meisje, 9 jaar

Aan hen is de volgende uitleg gegeven; ‘Ik heb voor het spel 4 categorieën waarvoor ik een afbeelding wil maken. De categorieën zijn;

  • Locatie
  • Dingen die je online leuk hebt gevonden
  • Profielen op websites en apps
  • Zoekgeschiedenis

Hiervoor heb ik verschillende kaartjes meegenomen en ik wil aan jou vragen bij welke vraag jij het vind passen. En als je vind dat het nergens bij hoort dan leggen we het kaartje appart. En als je het ergens een beetje bij vind passen dan leggen we hem boven de vraag.’

Format

Onderstaand zijn de kaartjes die gebruikt worden voor deze test.

Analyse

Bevindingen

Conclusie