Emotie onderzoek

De volgende stap in het ontwerpen van mijn karakter is het testen van geschikte en herkenbare emoties.

Voor mijn concept is Botje gedurende het spel een vriendelijk karakter waarbij later blijkt dat hij eigenlijk alleen je gegevens wil krijgen.

Om deze reden heb ik verschillende emoties gekozen om te testen;

1 – vrolijk

2 – boos

3 – verrast

4 – teleurgesteld

Doelstelling

– Welke emotie toont het karakter Botje?

Dit is van belang omdat het karakter een groot deel van het spel aanwezig zal zijn en de speler dus kan beïnvloeden door zijn emoties.

Testopzet

Locatie

De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen spelen en dus in aanraking komen met het karakter.

 

Object

De afbeelding van de vorige pagina op een Ipad.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare omgeving.

 

Apparatuur

IPad, pen

Uitleg

 

Logistiek

Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een formulier worden opgesteld om de resultaten eenvoudig en overzichtelijk vast te kunnen leggen.

Ook moet er een Ipad zijn met de ontworpen karakters. Voor de doelgroep moet er een korte uitleg zijn voorbereid om hun uit te leggen wat we gaan doen.

Gedurende de test zullen notities worden gemaakt in het opgestelde format over de bevindingen.

Uitvoering

Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden vastgelegd.

Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten om te helpen hun mening te krijgen.

Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test;

  • Persoon 1, Jongen, 7 jaar
  • Persoon 2, Jongen, 8 jaar
  • Persoon 3, Jongen, 8 jaar
  • Persoon 4, Meisje, 8 jaar
  • Persoon 5, Meisje, 7 jaar
  • Persoon 6, Meisje, 9 jaar

Aan hen is de volgende uitleg gegeven;

‘Net zoals de vorige keer heb ik een tekening meegenomen waar ik je wat vragen over zou willen stellen. Met jouw hulp heb ik kunnen kiezen voor Botje die ik je de vorige keer liet zien. Maar wat ik vandaag graag zou willen weten is of je weet hoe Botje zich voelt op iedere afbeelding.’

Format

Persoon Hoe voelt botje zich?
1, 7 jaar 1-

2-

3-

4-

2, 8 jaar 1-

2-

3-

4-

3, 8 jaar 1-

2-

3-

4-

4, 8 jaar 1-

2-

3-

4-

5, 7 jaar 1-

2-

3-

4-

6, 9 jaar 1-

2-

3-

4-

Analyse

Persoon Hoe voelt botje zich?
1, 7 jaar 1- Vrolijk

2- Boos

3- Blij

4- Verdrietig

2, 8 jaar 1- Blij

2-Kwaad

3-Verrast

4-Teleurgesteld

3, 8 jaar 1-Blij

2-Gemeen

3-enthausiast

4-Teleurgesteld

4, 8 jaar 1-Vrolijk

2-Kwaad

3-blij

4-bang

5, 7 jaar 1-vrolijk

2-boos

3-blij

4-teleurgesteld

6, 9 jaar 1-Vrolijk

2-Kwaadaardig

3-Enthausiast

4-Teleurgesteld

Notities

  • Botje 1 en 3 roepen vergelijkbare reacties op
  • De armen spelen ook mee in hoe de emotie wordt herkend
  • Misschien kan de oogkleur meespelen bij kwaadaardig
  • Kunnen de ogen ook van vorm verranderen?

Conclusie

Welke emotie toont het karakter Botje?

Er zijn meer elementen die meespelen in het herkennen van de emotie, denk hierbij aan de armen, vorm van de ogen en kleur van de ogen. De emoties worden vaak in dezelfde categorie geplaatst als hoe ze bedoeld zijn, met de uitzondering van 3.