Doelstelling

Zoals eerdergenoemd in de inleiding richt dit project zich op de ontwerpvraag; Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven?

Doelstelling

Zoals eerdergenoemd in de inleiding richt dit project zich op de ontwerpvraag; Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven?

Deze vraag is voortgekomen uit de ontwerpvraag die gedurende de minor Designfull innovation for 1 billion people is onderzocht; Hoe kan het privacy onderdeel van internet tastbaar worden gemaakt voor kinderen?

Op basis van contacten met basisscholen werd deze vraag aangepast tot een ontwerpvraag voor de afstudeerfase. Deze vraag was als volgt; Hoe kan ik voor basisscholen een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze mogelijk weggeven?

Echter bleek na verder contact met de basisschool dat deze geen extra mogelijkheden hadden om tijd de maken voor dit onderwerp of de docenten hiervoor hadden.

Tevens zijn de scholen onderdeel van de reden dat kinderen media gebruiken maar vind veel media gebruik thuis plaats waardoor het ontwerpen voor de basisschool is vervallen en de vraag als volgt werd; Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven?

Op basis van onderzoek bleek dat er bij de doelgroep verschillende leerpunten zijn betreffende media gebruik, echter is hierin een selectie gemaakt welke leerpunten onderdeel zijn van de ontwerpvraag. Deze zijn als volgt;

– Met wie wil je informatie delen, en met wie niet?

– Houd persoonlijke gegevens voor jezelf en geef deze niet weg.

– Begrijpen dat er gevolgen zitten aan het delen van informatie.

 

Het doel van dit project is dan ook om een passende manier te ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven. Waarbij specifiek gekeken wordt naar het delen van informatie omdat kinderen hier invloed op hebben.