Doelgroep beschrijving

Dit project richt zich op kinderen rond de leeftijd van 8 jaar, de reden hiervoor is dat kinderen vanaf 6 jaar zelfstadiger worden en een eigen mediabehoefte ontwikkelen. Hieronder wordt verstaan dat kinderen zelf keuzes willen gaan maken over de media die ze zien en gebruiken, bijvoorbeeld programma’s en games.

Dit wil niet zeggen dat al het media gebruik zelfstandig plaats vindt, kinderen vinden het volgens het Nederlands Jeugd Instituut nog altijd leuk om samen iets op de computer of tablet te doen, maar de voorkeur gaat steeds meer uit naar leeftijdsgenootjes of broers en zussen.

Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt gezien dat kinderen behoefte krijgen aan uitleg betreffende informatie die ze online verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is dat kinderen een educatief filmpje gaan onderscheiden van een reclame.

Gemiddeld besteden kinderen van 6 tot en met 8 jaar 2 uur per dag aan media gebruik, denk hierbij aan het kijken van televisie, computeren en gamen maar ook aan lezen.

Media voor de doelgroep

Binnen media wordt gezien dat entertainment erg van belang is voor kinderen en dat de educatieve waarde niet de prioriteit heeft voor het kind zelf. Volgens het Nederlands Jeugd Instituut komt dit doordat kinderen zich aangetrokken voelen tot; actie, fysieke humor, opvallende heldere kleuren en aansprekende liedjes. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van stereotype karakters waarbij het verschil tussen goed of slecht erg duidelijk zijn.

Het is van belang dat de karakters niet te veel lagen hebben omdat op deze leeftijd kinderen het nog lastig vinden dit te onderscheiden. Een duidelijke en niet te ingewikkelde verhaallijn helpt hier dan ook zeker bij.

Het gebruik van een verhaallijn heeft op deze leeftijd als voordeel dat het kinderen aanzet tot nadenken over de wereld om hen heen. Wanneer we dit in een spel toepassen zien we ook dat kinderen zich van anderen leren onderscheiden door bijvoorbeeld het gebruik van een puntentelling of het behalen van verschillende levels.

Tevens helpt het strijden om het behalen van de meeste punten kinderen met hun sociale vaardigheden, het leert ze hoe omgegaan wordt met anderen.

Een ander belangrijk gegeven is volgens onderzoek dat kinderen rond de leeftijd van 8 jaar steeds meer bezig gaan zijn met wat werkelijkheid is. Hier is soms nog wat hulp bij nodig maar het leren onderscheiden van fantasie en werkelijkheid geeft hen inzicht over hun eigen doen.

Leerpunten

Online zien we dat deze doelgroep nog wat leerpunten heeft deze zijn te verdelen in 4 categorieën;

Online vriendelijkheid

– Leren over het verspreiden van positiviteit, ter voorkoming van internet pesten

– Omgaan met negativiteit, wat doe je als je ongepast gedrag ervaart en bij wie moet je zijn.

Online bewustzijn

– Onderscheid maken tussen betrouwbare bronnen en onbetrouwbare

– Begrijpen dat er online gegevens worden verzameld

– Begrijpen dat niet iedereen online goede bedoelingen heeft

Veilig delen

– Met wie wil je informatie delen, en met wie niet

– Houd persoonlijke gegevens voor jezelf en geef deze niet weg

– Begrijpen dat er gevolgen zitten aan het delen van informatie

Jezelf beschermen

– Zorg voor een veilig wachtwoord

– Maak een wachtwoord van 8 tekens

– En zorg dat deze bestaat uit letters, cijfers en tekens.

Smartphones bij kinderen

Dat kinderen al vroeg gebruik maken van technologie is niets nieuws, maar wel is het interessant om te zien dat volgens onderzoek kinderen vanaf 8 jaar een eigen smartphone krijgen.

De exacte nummers hiervan zijn als volgt;

  • 8 jaar: 24 procent
  • 9 jaar: 29 procent
  • 10 jaar: 49 procent
  • 11 jaar: 70 procent
  • 12 jaar: 84 procent
  • 13 jaar en ouder: bijna alle kinderen

Sociale media

Wanneer gekeken word naar het onlinegedrag van kinderen zien we dat deze vooral actief zijn op Whatsapp, het gaat hierbij om 89% van de kinderen.

Maar ook Facebook (75%) en Youtube (72%) zijn zeer populair.  Dit wordt opgevolgd door Instagram (52%) en Snapchat (37,4%).

Wanneer vervolgens gekeken wordt naar de controle die plaatsvindt op kinderen tussen de 8 en 12 jaar, dan zegt 57% te weten wat hun kind doet op social media. Maar naarmate het kind ouder wordt neemt deze controle steeds verder af, ter illustratie bij kinderen tussen de 13 en 15 jaar weet nog slechts 26% van de ouders wat hun kind doet.

Hierbij komt ook dat de ouders vaak niet op de hoogte zijn van wachtwoorden van de accounts.

Websites en applicaties

Uit onderzoek van TwinQ kunnen we opmaken dat jongens en meisjes tussen de leeftijd van 5 en 12 jaar vergelijkbare websites en applicaties gebruiken. Maar dat de populariteit iets wisselt, Dit is te zien in onderstaande tabel.

Jongens  

 

Meisjes
Youtube 1 Youtube
Diverse games en spelletjes 2 Diverse games en spelletjes
Facebook 3 Facebook
Google 4 Spelletjes.nl
Spele.nl 5 Moviestarplanet.nl
Spelletjes.nl 6 Spele.nl
Lego 7 Google
Nickelodeon 8 Zappelin.nl
Spel.nl 9 Nichelodeon
Speeleiland.nl 10 Speeleiland.nl

 

Wanneer ik aan ouders vraag wat hun kinderen online doen kreeg ik de volgende antwoorden.

‘Hij kijkt dan op Youtube filmpjes van Freek Vonk, klokhuis en allerlei filmpjes over de IPod 5 (is hij voor aan het sparen). Ook kijkt hij graag tekenfilmpjes zoals Rox, Winx club en dat soort meuk, en zoekt hij videoclips op bij liedjes die hij leuk vindt (top 40 muziek). Vinden we allemaal prima.’

‘Heeft zoon van 8 Minecraft op de tablet. Dat doet hij graag. Verder wat race spelletjes enz. Op Youtube veel Minecraft filmpjes, hij is fan van de baron uit de Efteling dus die filmpjes kijkt hij veel. Ook sinterklaasjournaal enz. ‘

‘Films van spelletjes op Youtube, sinterklaasjournaal, sites die ze op school gebruiken, facebookspelletjes en natuurlijk alle sites van speelgoedwinkels.’

‘Ik gluur wel eens mee hoor, maar het is altijd Klokhuis of jeugdjournaal of minecraftfilmpjes ofzo. Inmiddels zijn het Youtube helden.’

Hoe leren kinderen

Maar hoe kunnen we leerpunten communiceren met kinderen? Wanneer informatie herkend wordt betekent dit immers nog niet direct dat dit ook toegepast kan worden.

Dit is dan ook de vraag die ik stelde aan een juf op de basisschool ‘In jouw ervaring, mijn doelgroep is tussen de 8-10 jaar, hoe vaak herhaal je een nieuw stuk aan informatie totdat dit eigen is?’.

Haar antwoord hierop was als volgt; ‘Ze zeggen dat je 7x iets moet herhalen op verschillende manieren, voordat een kind het eigen maakt.’

Wanneer gekeken naar hoe onze hersenen werken lijkt deze uitspraak te kloppen, herhalen is een zeer effectieve manier om nieuwe vaardigheden te leren. Door herhaling en training worden nieuwe kennis en handelingen beetje bij beetje geautomatiseerd.

Maar er spelen meer zaken mee, zo is het voor kinderen bijvoorbeeld eenvoudiger om iets nieuws te leren wanneer het gekoppeld wordt aan iets dat zij als bijzonder ervaren. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van nieuwe informatie aan een beeld of karakter.

Een andere methode van leren bestaat uit het koppelen van nieuwe informatie aan emotie, echter is het hierbij belangrijk om positieve emoties als uitgangspunt te gebruiken.

En tot slot is het van belang om minimaal 2 leeringangen te gebruiken, dit betekend bijvoorbeeld dat informatie zowel visueel als kinetisch wordt aangeboden. Dit zorgt voor sterke verbindingen in het brein.

Leerprocessen

Om kinderen verder te leren begrijpen is het van belang om de verschillende fasen te kennen die kinderen doorlopen bij het leren van nieuwe handelingen en kennis.

De motivatie fase, In deze fase moet het kind gemotiveerd raken om iets te leren.

De opname fase, Het kind probeert de informatie op te nemen.

De geheugenfase, Het geleerde wordt opgeslagen in het geheugen.

De generalisatiefase, Het geleerde kunnen toepassen.

De uitvoeringsfase, Het kind laat zien wat er geleerd is.
De terugkoppelingsfase, Door middel van feedback wordt bevestigd dat de opgedane kennis correct is.