Concept schets, herhaling van de boodschap

Op basis van testen is gebleken dat het belangrijk was om de boodschap vaker terug te laten keren in het dogelijkleven van het kind. Dit zien we tevens terug in het hoofdstuk van de doelgroep beschrijving waarin wordt ingegaan op hoe een kind leert.

Om deze reden is dan ook gekeken naar een passende vorm waarin het karakter Botje kan terugkeren. Uit gesprekken met de doelgroep kwam het idee om dit als screen buddy te doen, omdat Botje een vertrouwd persoon was dat geschikt is om verder te gaan met het verhaal.

Om te zien met welke informatie Botje terug kon komen is onderzoek gedaan naar verschillende privacy overeenkomsten. Hierbij is gekozen voor Google/Youtube, de reden hiervoor is dat dit voor ieder kind in mijn testgroep werd gebruikt waardoor het voor hen allen van belang is.

Daarnaast is gekozen voor een applicatie uit de app store, hier is voor gekozen omdat het voor kinderen vrij normaal is om zelf apps te downloaden. Maar hierbij wordt niet gekeken naar de privacy overeenkomsten.