Onderzoeksvraag

Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven?

 

 

Mijn Botje

We geven online veel gegevens weg, denk hierbij aan het gebruik van social media, maar ook het gebruik van een zoekmachine. Het is vaak ingewikkeld om te zien welke gegevens verzameld worden.

Voor kinderen is dit nog lastiger, zij zijn al op jonge leeftijd bezig met media en het internet. Maar enkel omdat ze kunnen omgaan met een tablet en toegang hebben tot online media, betekend dit niet dat ze zich bewust zijn van de gegevens die zij weggeven.

Mijn Botje leert kinderen op een interactieve manier over de persoonlijke gegevens die zij online onbewust weggeven. Door de kennismaking met het karakter Botje wordt het voor kinderen tastbaar gemaakt hoe het kan dat er gegevens van hen online staan en dat dit wordt verzameld.

Botje biedt begeleiding aan kinderen bij het gebruik van apps en media, hierdoor worden kinderen eraan herinnerd wanneer zij informatie over zichzelf weggeven.

mockup

Quote

❝ Ik heb een zoon van 8, hij speelt Minecraft op de tablet. Dit doet hij graag. Verder speelt hij racespelletjes en kijkt hij graag YouTube-filmpjes. Ook is hij fan van de Baron uit de Efteling dus die filmpjes kijkt hij veel. 

Doelgroep beschrijving

Dit project richt zich op kinderen rond de leeftijd van 8 jaar, de reden hiervoor is dat kinderen vanaf 6 jaar zelfstadiger worden en een eigen mediabehoefte ontwikkelen. Hieronder wordt verstaan dat kinderen zelf keuzes willen gaan maken over de media die ze zien en gebruiken, bijvoorbeeld programma’s en games.

Dit wil niet zeggen dat al het media gebruik zelfstandig plaats vindt, kinderen vinden het volgens het Nederlands Jeugd Instituut nog altijd leuk om samen iets op de computer of tablet te doen, maar de voorkeur gaat steeds meer uit naar leeftijdsgenootjes of broers en zussen.

Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt gezien dat kinderen behoefte krijgen aan uitleg betreffende informatie die ze online verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is dat kinderen een educatief filmpje gaan onderscheiden van een reclame.

Gemiddeld besteden kinderen van 6 tot en met 8 jaar 2 uur per dag aan media gebruik, denk hierbij aan het kijken van televisie, computeren en gamen maar ook aan lezen.

Media voor de doelgroep

Binnen media wordt gezien dat entertainment erg van belang is voor kinderen en dat de educatieve waarde niet de prioriteit heeft voor het kind zelf.

Meer lezen

Smartphones bij kinderen

Dat kinderen al vroeg gebruik maken van technologie is niets nieuws, maar wel is het interessant om te zien dat volgens onderzoek kinderen vanaf 8 jaar een eigen smartphone krijgen.

Meer lezen

Sociale media

Wanneer gekeken word naar het onlinegedrag van kinderen zien we dat deze vooral actief zijn op Whatsapp, het gaat hierbij om 89% van de kinderen.

Meer lezen

Websites en applicaties

Uit onderzoek van TwinQ kunnen we opmaken dat jongens en meisjes tussen de leeftijd van 5 en 12 jaar vergelijkbare websites en applicaties gebruiken.

Meer lezen

Leerpunten

Online zien we dat deze doelgroep nog wat leerpunten heeft deze zijn te verdelen in 4 categorieën;
Online vriendelijkheid

Meer lezen

Hoe leren kinderen

Maar hoe kunnen we leerpunten communiceren met kinderen? Wanneer informatie herkend wordt betekent dit immers nog niet direct dat dit ook toegepast kan worden.

Meer lezen

Schets van de doelgroep

Achtjarigen gaan zich steeds meer bezighouden met wie ze zijn. Ze willen zich meten met andere kinderen en kunnen slecht tegen hun verlies. Ze zijn volop bezig om zichzelf neer te zetten en te bewijzen. Deze onderlinge competitie kan geen kwaad, zolang er maar aandacht is voor iedereen en er in de klas geen pikorde ontstaat. Vanaf groep vijf begint groepsdruk mee te spelen. Kinderen worden soms keihard uit de groep gezet, soms met dreigende taal. Zo kan je kind helemaal van slag thuiskomen als hij niet is gevraagd voor een partijtje of uit een clubje is gezet. Groepsdruk is een hardnekkig, bijna niet uit te roeien middel om je positie in de klas veilig te stellen. Soms zijn kinderen aan elkaar gewaagd. Dan lossen ze ruzies op en vallen er geen slachtoffers. Zodra iemand de dupe is, spreken we over pesterijen. Pesten is altijd schadelijk voor een kind en moet direct gestopt worden. In het geval van pesterijen is klikken verplicht! Ieder kind moet zich veilig voelen op school. Hoe duidelijker het schoolbeleid hieraan vasthoudt, hoe minder pesterijen er zullen zijn.

Meer lezen

Probleembeschrijving

Uit het Iene Miene Media-onderzoek van Mediawijzer.net blijkt dat ruim een derde (37 procent) van de ouders vindt het handig om hun kinderen bij wijze van zoethoudertje achter televisie, tablet of telefoon te zetten. Voor de helft (48 procent) geldt dit als een momentje rust voor zichzelf.

Kinderen en media

Binnen media wordt gezien dat entertainment erg van belang is voor kinderen en dat de educatieve waarde niet de prioriteit heeft voor het kind zelf.

Meer lezen

Kinderen en online privacy

Binnen media wordt gezien dat entertainment erg van belang is voor kinderen en dat de educatieve waarde niet de prioriteit heeft voor het kind zelf.

Meer lezen

Marktbeschrijving

Voor kinderen zijn er veel spellen die gericht zijn op educatie, denk hierbij aan het leren lezen, schrijven, maar ook het vergroten van zelfvertrouwen.

Het voordeel van educatie in spelvorm is dat het afwisseling biedt voor zowel kind als ouder of leraar. Voor het kind is het spelen van een spel leuker dan het uitvoeren van taken, maar het leerdoel wordt wel bereikt. Tevens maakt het lessen interactiever waardoor de aandacht van het kind langer vastgehouden wordt.

Educatieve spellen

Binnen media wordt gezien dat entertainment erg van belang is voor kinderen en dat de educatieve waarde niet de prioriteit heeft voor het kind zelf.

Meer lezen

Programmeren voor kinderen

Dat kinderen al vroeg gebruik maken van technologie is niets nieuws, maar wel is het interessant om te zien dat volgens onderzoek kinderen vanaf 8 jaar een eigen smartphone krijgen.

Meer lezen

Kinderen en online media

Wanneer gekeken word naar het onlinegedrag van kinderen zien we dat deze vooral actief zijn op Whatsapp, het gaat hierbij om 89% van de kinderen.

Meer lezen

Doelstelling

Zoals eerdergenoemd in de inleiding richt dit project zich op de ontwerpvraag; Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven?

Meer lezen

Ideefase

Voor de ontwerpvraag is onderzoek gedaan naar serious games voor de doelgroep van kinderen van 8 jaar. Uit onderzoek door Future Lab in Schotland is gebleken dat door gebruik te maken van gamificatie de motivatie en prestaties van kinderen toenemen.

Conceptfase

Aan de hand van verschillende testen is bij de doelgroep onderzocht welk karakter aanspreekt en of emoties hier een rol in spelen. Maar ook over wat de toegevoegde waarde is van een karakter voor kinderen.

Verder is ook de applicatie Mijn Botje het resultaat van verschillende testen met de doelgroep.

Meer lezen